Africhting

Vanaf 1 januari 2020 is er in Nederland een verplichte karaktertest (wesentest) voor honden tussen de 9 en 13 maanden. Deze test kent de onderdelen, onbevangenheid, sociaal gedrag, geluidsgevoeligheid, bewegingszekerheid, spel- en buitdrift en fundamenteel karakter.
De jonge honden worden door een keurmeester op al deze onderdelen getest en beoordeeld.

Om aan examens, wedstrijden en/of kampioenschappen van de VDH mee te kunnen doen, moet eerst het VerkeersZekereHond (VZH) examen worden gehaald. De minimum leeftijd van de hond voor dit examen is 15 maanden. Er wordt gekeken naar het gedrag van de hond in stadsverkeer, waarbij vooral het sociale gedrag van de hond belangrijk is. Het examen bestaat uit twee delen, de gehoorzaamheid wordt op het trainingsveld beoordeeld. Slaag je voor dit onderdeel dan wordt het tweede deel op de openbare weg afgenomen. Hier wordt gekeken naar de reactie van je hond op passerende voetgangers, achteropkomende fietsers, of een andere voorbijlopende hond.

De VDH kent een aantal africhtingsexamens: IGP (Internationale Gebrauchshunden Prüfung), SpH (Speurhond), en G&G (Gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IGP en SpH programma’s bestaan verschillende niveaus. IGP-VZH – IGP1 – IGP2 – IGP3 en IGP deelcertificaten.
In het VDH- examen regelement zijn de eisen en richtlijnen van deze examens naukeurig omschreven.
Er worden in het IGP programma drie onderdelen onderscheiden; afdeling A (speuren), B (gehoorzaamheid) en C (pakwerk). Het G&G programma is een gehoorzaamheidprogramma dat iets afwijkt van het IGP programma, afdeling B.

Het is mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Om voor een IGP diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag afwerken.

bron: VDH

Ringtraining

De ringtraining is bedoeld voor leden die hun hond op een show willen uitbrengen. Het doel van de ringtraining is om de handelbaarheid en het zelfvertrouwen van je hond te vergroten. Je hond leert dat hij wordt betast door vreemden (keurmeester) en dat hij zich laat meten en wegen.
De hond moet dicht op anderen honden lopen waarbij agressiviteit niet mag.
De hond wordt door een voorbrenger uitgebracht, dit is iemand anders dan de eigenaar van de hond. Deze weet precies hoe een hond in stand moet worden gezet en samen trainen we aan een optimale prestatie bij standkeuring, stappen en draven.

De ringtraining wordt in het najaar en in de winter afhankelijk van het weer getraind. In de zomermaanden gaat de training uiteraard gewoon door.

Als lid wordt je uiteraard op de hoogte gehouden over het doorgaan van trainingen.