1986
Het ontstaan van KGP Beuningen

Acht enthousiaste leden van kringgroep Wijchen splitsen zich af en richten KGP Beuningen op.

1987
Trainingsveldje in Weurt

Met zeer beperkte middelen vormt zich langzaam de huidige kringgroep. Financiele middelen om investeringen te doen waren er nog niet.

1989
Oprichting

Op 1 januari 1989 wordt de kringgroep Beuningen statutair een feit.

1991
Kantine geopend

De huidige kantine wordt in gebruik genomen

1996
Drainage en egaliseren

Het trainingsveld wordt flink onder handen genomen. Er is veel werk verzet door leden en familie

2019
30 jarig bestaan!

De kringgroep bestaat 30 jaar.

2022
Nieuw jasje

De volledige huisstijl wordt vernieuwd. Een frisse website en een nieuw logo worden in gebruik genomen.